שיר השירים

מבוא

 

שיר השירים הוא מסתורין שבלבל, הביך הרבה קוראים לאורך הדורות. האם זה סיפור אהבה בין גבר לאשה? או שמא זהו שיר אהבה בין ה’ והכנסיה שלו, כמו שאומרים הקתולים?

אחד מחכמי ישראל, ר’ עקיבא, אמר שכל ספרי התנ”ך הם קדושים, אבל שיר השירים הוא קודש הקודשים. האמנם?

 

תמיד היתה לנו הרגשה ששלמה, אחרי ששם את הארון במקומו, לפי התיאוריה שלנו, הצביע על המעשה שלו כסוג של מפת המטמון. בנוסף, שלמה היה מוכר כחכם באדם, מומחה בחידות ובכפל משמעויות. אבל מה הוא כתב? חוץ מקוהלת ומשלי, שיר השירים היה החשוד העיקרי. אנחנו סקרנו את המילים בשיטות הפפפפפ , מאד פשוטות וזמינות לכל אחד. לאט לאט, מילים וביטויים באו לאור בדיוק לפי השתלשלות הסיפור של בניית המקדש, כמו שאפשר לקרוא במלכים א’.  ברור היה ששיר השירים היה בדיוק מה שחיפשנו. התלהבנו, כמו שאנחנו מתלהבים מהדור הזה

?איך לפענח את התנייך

בימינו יש מדעים שהסורקים את התנ”ך עם מחשבים מתוחכמים ומוצאים קודים מאותיות במרחק של מספר אלפים. התוצאה המפליאה מראה מילים מודרניות שתולות בטקסט הקדום. אנחנו השתמשנו בשיטות זמינות לכל לפיתוח חידות.

 

אנגרמה

להפוך את הסדר של כל האותיות של מילה כדי לקבל מילה חדשה ושונה. זה במיוחד מתאים לעברית, כאשר האותיות גם נספרות:   2X3=6,  וגם  3X2=6.

דוגמה: מילה ראשונה של התנייך – בראשית. אפשר להפוך

ל-א’ בתשרי, ראש השנה. הפתעה: המילה תשרי הכרנו רק בגלות בבל, אלף שנה אחר כך.

 

דילוג אותיות

אפףשר לדלג אותיות במרחקים זהים. דוגמה: בריאת העולם נגמרה ביום הששי, ואחר כך שבת. אם אנחנו סופרים שבע אותיות מהאות האחרונה של בריאת העולם – ששי – ושוב ושוב לפי שבע אותיות, מקבלים את המילה ישראל.

 

גימטריה

לכל מילה יש ערך מספרי, כי האותיות הן גם מספרים.

דוגמה: אהבה = 13, שזה גם 1 וגם אבי.

 

שינוי מרחק בין מילים

התנייך נכתב בלי רווחים בין המילים. שימוש ברווחים שונים נותן משמעויות אחרות לטקסט. דוגמה מזעזעת terrufying על רצח רבין מוצגת במילים ברורות 3,000 שנה לפני האירוע.

ברור שלפעמים מדובר על מקרה, אבל ריבוי המקרים מעיד על תופעה שאינה נטולת משמעות

דוגמאות של תגליות

בשיר השירים יש שמונה פרקים.

השורה הראשונה היא גם הכותרת: ‘שיר השירים אשר לשלמה’. אם לוקחים את האותיות בסדר הופעתן, אבל עם זכות קדימה לאותיות שמופיעות בתדירות גבוהה יותר, מקבלים:
שיר המלא‘!   כל הספור!

בנוסף (דוגמה נוספת): הערך המספרי (גימטריה) של הכותרת שווה גם: איך המלך שלמה הצליח להניח את הארן במקמו וכאן עוד מחכה לנו.

הבדיקה ממשיכה עם אין סוף רמזים לפי הסיפור של מלכים א’ ובאותו סדר של אירועים. כבר בהתחלה, מוצאים את השם הנצחי של ‘שמיר’, בין היתר, החתונה המדומה עם בתו של פרעה, בין הרבה רמזים אחרים.

אנחנו יודעים שכאשר שלמה סיים את בניית הקירות של הבית, הזמין מצור אומן מומחה בעבודות מתכת, חירם שמו. הוא יצר כל הכלים של הבית ובין היתר שני עמודים, יכין ובעז. העמודים האלה ממש הם מסתוריים: לא תומכים שום חלק של הבניין, הם ריקים, והם “זזו”!

חירם מופיע בסוף הפרק השלישי בשיר השירים ואנחנו יכולים למצוא את שמו בפסוק השמיני, בדילוג של אות אחת. עבדנו אחר כך למצוא את שמות העמודים ומצאנו אותם בתחילת פרק רביעי, ביחד בפסוק הראשון!

זה ממש מפתיע, כי השם של בעז ויכין לא מופיעים בשום מקום אחר בתנ”ך. צירוף מקרים? אתם תשפטו.

אנחנו ממשיכים את עבודתנו ונוסיף תגליות חדשות כאשר אפשר

Menu